Recyklace 587 tun světelných zdrojů zachránila před znečištěním 63 Máchových jezer. Pomáhají i Chráněné dílny CHO

10.08.2021 - Domácnosti a firmy v loňském roce předaly k recyklaci 587 tun světelných zdrojů. ,,To představuje zhruba čtyři miliony kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů," bilancuje loňské výsledky sběru Zuzana Adamcová, zástupkyně kolektivního systému EKOLAMP, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a dalších elektrozařízení. EKOLAMP je dlouhodobým partnerem Chráněných dílen Charity Opava, které se také podílejí na likvidaci nebezpečného elektroodpadu.

Sesbíraných 587 tun světelných zdrojů obsahuje odhadem 20 kilogramů rtuti. ,,Takové množství by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu jedné lipenské přehrady či 63 Máchových jezer," dodává Zuzana Adamcová. Rtuť se během recyklace chemicky stabilizuje a uloží ve speciálním úložišti nebezpečného odpadu.

Prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP bylo dále sebráno téměř 3000 tun velkých a malých elektrozařízení. Tento elektroodpad lze efektivně recyklovat: opětovně je možné využít přes 90 % materiálů, ze kterých jsou elektrozařízení vyrobena. Na této ekologické činnosti se podílejí také Chráněné dílny Charity Opava, které navíc zaměstnávají osoby znevýhodněné na trhu práce.

Děkujeme partnerům