Projít procesem truchlení pomůže pozůstalým nová podpůrná skupina Charity Opava

16.04.2020 - Ztráta blízkého člověka je nejbolestivější zkušeností každého z nás. Truchlící člověk nedokáže pochopit, že jeho blízký už nežije, má dojem, že se nikdy nevyrovná s tím, že se v jeho životě cosi nenávratně změnilo. Cítí zmatek, chaos, šok. Lidem v tak těžké životní situaci bude nyní nápomocna Podpůrná skupina pro pozůstalé, kterou zřídila krizová pomoc Charity Opava Fénix.

„Truchlení je přirozená reakce na ztrátu blízké osoby, je potřebné k tomu, abychom se s takovou ztrátou vyrovnali, přijali ji a naučili se žít bez zemřelého,“ vysvětluje krizový intervent Fénixu Tereza Závadská. Podpůrná skupina pro pozůstalé je specifickou formou pomoci a podpory pro člověka, který se nachází v náročné životní situaci po ztrátě blízké osoby. „Členové skupiny si mohou vzájemně poskytnout emocionální podporu a praktické informace, které sami považují za užitečné při zvládání truchlení. Účast na jednotlivých setkáních může zmírnit pozůstalým pocity odcizení a izolace a truchlící tak není na svůj smutek sám,“ dodává Závadská.

Vznik podpůrné skupiny inicioval multidisciplinární tým, který utvořila Charita Opava kolem mobilní hospicové služby Pokojný přístav. „Pozůstalí po klientech mobilního hospice se na nás často obraceli s žádostí o pomoc, proto jsme se rozhodli založit tuto službu a nabídnout ji nejen klientům Pokojného přístavu, ale všem potřebným, kteří projeví zájem,“ vysvětluje manažerka Charity Opava Lucie Trunečková. Podpůrná skupina bude pro svá pravidelná setkání využívat terapeutickou místnost Chráněného a podporovaného bydlení na Kylešovské 10. Určena je pro osoby od 16 do 80 let, které se nacházejí v náročné životní situaci po úmrtí blízké osoby a procházejí procesem truchlení. Na skupinovém setkání je přítomna psychoterapeutka.

Termíny setkání budou vycházet z domluvy členů podpůrné skupiny s vedoucím skupiny na dvě hodiny přibližně jednou měsíčně ihned poté, co to budou zrušena opatření karantény. Zájemci o pomoc v této těžké životní situaci mohou již nyní volat na telefonní čísla 553 653 776 nebo 737 615 459 či napsat na mailovou adresu nadeje@charitaopava.cz. Služba je poskytována anonymně a je bezplatná.

Děkujeme partnerům