Projekt přinesl soukromí v bydlení pro klienty s duševním onemocněním

28.06.2024 - Možnost mít vlastní soukromí a svůj osobní prostor je velmi důležitá pro kvalitní život každého z nás. O to více ji potřebují lidé, kteří se potýkají s nějakou formou duševního onemocnění. Díky projektu s názvem „Soukromí pro každého“ se soukromí dočkali také klienti Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné obývající byt na Komenského ulici v Opavě.

Projekt podpořil Moravskoslezský kraj částkou 657 tisíc korun z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023.

V bytě velikosti 1+1 původně žili dva klienti, kteří měli jeden sdílený pokoj a společnou kuchyni a sociální zařízení. Protože ale vyhledávali potřebné soukromí, jeden bydlel v pokoji bez kuchyňské linky a na druhého zbyl pokoj s kuchyňskou linkou. „Klient v pokoji s kuchyňskou linkou měl výrazně nižší míru soukromí,“ vysvětluje nutnost přestavby vedoucí tohoto střediska Charity Opava Kateřina Víchová. A dodává, že byt již tak jako tak nutně potřeboval rekonstrukci. Díky stavebním úpravám pak došlo nejen k rekonstrukci sdíleného sociálního zařízení, v němž byly odstraněny bariéry, vyměněny obklady a dlažby i vybavení, ale především vznikly dva samostatné pokoje vybavené vlastní kuchyňskou linkou.

Klienty Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné jsou osoby s duševním onemocněním, především osoby s diagnózou schizofrenie, bipolární poruchy a schizoafektivní porucha. Služba je určena lidem s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji ve věkovém rozmezí od 18 do 65 let. „Průměrný věk našich klientů s postupujícím časem narůstá,“ říká dále Kateřina Víchová. „Pozorujeme u nich časté pohybové problémy na úrovni snížení mobility. I proto je vedle stability a jistoty soukromí, které jim přestavba bytu přinese, důležité také odstranění bariér zajišťující dostupnost sociálního zařízení i osobám s pohybovými obtížemi včetně větší bezpečnosti při osobní hygieně,“ dodává s poděkováním Moravskoslezskému kraji za podporu.

Děkujeme partnerům