Přijďte si prohlédnout Dům sv. Cyrila a Metoděje

23.09.2020 - Komentovaná prohlídka a ukázka všemožných kompenzačních pomůcek pro nevidomé čeká na všechny, kteří se v úterý 29. září přijdou podívat do Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opava. Den otevřených dveří zde bude probíhat od 8 do 17 hodin.

„Prosíme skupinky nad pět osob, aby se dopředu nahlásili na telefonní číslo 733 741 793. Těšíme se na Vás,“ vzkazuje vedoucí tohoto střediska Charity Opava Zuzana Janků.

Dům sv. Cyrila a Metoděje sídlí v budově bývalého kláštera, který vybudovaly v roce 1917 příslušnice České kongregace sester dominikánek. Sestry se věnovaly školské a sociální činnosti a provozovaly mateřskou školu, trojtřídní veřejnou obecní školu či sirotčí útulek. V září roku 1950 kdy byly komunistickým režimem vyvezeny v rámci takzvané Akce Ř do Bohosudova v severních Čechách. Po restituci v roce 1991 darovaly sestry zdevastovanou budovu Charitě Opava, která zde v roce 1996 otevřela Dům sv. Cyrila a Metoděje pro nevidomé a zrakově postižené.

Děkujeme partnerům