Přijďte na Charitní DEN ZDRAVÍ

22.04.2014 - Jak pečovat o své fyzické i psychické zdraví, kde a na koho se obrátit, pokud potřebuji pomoc či radu? Mohou za mnou docházet pravidelně pečovatelé či ošetřovatelé až domů? Kde si můžu půjčit potřebné kompenzační pomůcky? Odpovědi na tyto a další otázky, týkající se zdraví a jeho prevence, přinese DEN ZDRAVÍ, který pro občany Opavska připravila na čtvrtek 24. dubna Charita Opava. Vstup i všechny ukázky jsou zdarma.

Jak pečovat o své fyzické i psychické zdraví, kde a na koho se obrátit, pokud potřebuji pomoc či radu? Mohou za mnou docházet pravidelně pečovatelé či ošetřovatelé až domů? Kde si můžu půjčit potřebné kompenzační pomůcky? Odpovědi na tyto a další otázky, týkající se zdraví a jeho prevence, přinese DEN ZDRAVÍ, který pro občany Opavska připravila na čtvrtek 24. dubna Charita Opava. Vstup i všechny ukázky jsou zdarma.

Měření tlaku a cukru v krvi, ukázky zdravotních i relaxačních masáží, ukázky kompenzačních pomůcek, které nabízí Charita Opava k zapůjčení, předvedení trénování paměti pro seniory i pracovních pomůcek pro zlepšení jemné motoriky... To jsou jen některé aktivity, které budou moci občané zdarma vyzkoušet 24. dubna od 9 do 18 hodin v Prostoru pro dobrá řešení ve Společenském a obchodním centru Breda & Weinstein. Charita Opava poskytuje ve svých 17 střediscích jedenáct sociálních služeb, provozuje dvě zdravotnická zařízení, tři chráněné dílny a mateřské centrum. Každé středisko zde bude mít svého zástupce, který zájemci poskytne všechny potřebné informace. Dovědět se tak můžete vše o provozu pečovatelské i ošetřovatelské služby, Denního stacionáře pro seniory, mobilního hospice či půjčovny kompenzačních pomůcek. Dovíte se také, kam se můžete v případě potřeby obrátit zdarma o radu či s žádostí o pomoc v krizových situacích, pro koho jsou určeny chráněné dílny, komu slouží chráněné bydlení či jak fungují stacionáře pro mentálně postižené. Program DNE ZDRAVÍ zpestří ukázky práce s vodícím psem pro nevidomé či předvádění práce na tkalcovském stroji z chráněných dílen i prodej výrobků.

Díky široké škále činností Charity Opava mohou občané Opavska spoléhat na to, že se jich bude mít v těžkých či krizových chvílích vždy kdo ujmout. Přijďte se o tom přesvědčit, přijďte se poradit, přijďte si pro letáky s podrobnými informacemi o všech službách, které se vám či vašim blízkým mohou nyní či v budoucnu hodit. Den zdraví se uskuteční v rámci oslav 25 let výročí od založení Charity Opava, které se konají průběžně po celý rok 2014 pod jednotným názvem 25 LET SLUŽBY – CHARITA OPAVA VE VEŘEJNÉM PROSTORU.

Všechny akce jsou zdarma.

Děkujeme partnerům