Přerovské mosty 2000

17.06.2000 - Klienti a zaměstnanci chráněných dílen sv. Josefa se zúčastnili akce MOSTY 2000, která se konala 16. - 17. 6. v Přerově. Cílem bylo přiblížit dva světy - lidí, zejména dětí s postižením a bez postižení tak, aby se při společné činnosti dozvěděly více o sobě vzájemně a učily se, že k životu patří zdraví i nemoc. Naše dílny kromě vystoupení Divadla jednoho herce přispěly ukázkou prací na tkalcovském stavu, s keramikou a předváděním techniky malby na hedvábí.
Klienti a zaměstnanci chráněných dílen sv. Josefa se zúčastnili akce MOSTY 2000, která se konala 16. - 17. 6. v Přerově. Cílem bylo přiblížit dva světy - lidí, zejména dětí s postižením a bez postižení tak, aby se při společné činnosti dozvěděly více o sobě vzájemně a učily se, že k životu patří zdraví i nemoc. Naše dílny kromě vystoupení Divadla jednoho herce přispěly ukázkou prací na tkalcovském stavu, s keramikou a předváděním techniky malby na hedvábí.

Děkujeme partnerům