Předání sponzorského daru chráněné technické dílně

15.11.2005 - Dílna je zaměřena na zpracování elektrotechnického odpadu obyčejného i nebezpečného. V současné době dochází v této oblasti ke změně legislativy a to – zavádění zpětných odběrů.
Dílna je zaměřena na zpracování elektrotechnického odpadu obyčejného i nebezpečného. V současné době dochází v této oblasti ke změně legislativy a to – zavádění zpětných odběrů.

„Z tohoto důvodu je pro udržení provozu dílny nutné urychlené doplnění skladového vybavení“, uvedl vedoucí dílny ing. Jurášek.

V úterý 15. 11. 2005 předala zástupkyně firmy Siemens s.r.o. paní Karolína Kříženecká šek na finanční částku 120 tis. Kč. Částka byla poskytnuta z Fondu pomoci firmy Siemens s.r.o.. Tyto prostředky budou použity na rozvoj pracovního programu pro udržení pracovních míst v Chráněné technické dílně ve Velkých Hošticích. Slavnostní předání proběhlo v prostorách střediska.

Z tohoto daru bude zakoupen drátěný velkoobjemový kontejner v hodnotě 65 tis. Kč a transportní gitterboxy na dodávku elektrošrotu pro výměnu při kamionové dodávce.

Děkujeme partnerům