Pouť charit ostravsko-opavské diecéze

10.06.2000 - V sobotu 10. června 2000 se za téměř tropického dne konala pouť Charit ostravsko-opavské diecéze k Panně Marii ve Skále. V nádherném prostředí údolí Odry se sešli "chariťáci" (= pracovníci Charity a jejich rodiny) a přátelé Charity ze všech koutů Severní Moravy, aby strávili den s Pánem a Pannou Marií. Od nás z Opavy přijely dva autobusy a řada aut, dokonce i pár odvážlivců na kole.
V sobotu 10. června 2000 se za téměř tropického dne konala pouť Charit ostravsko-opavské diecéze k Panně Marii ve Skále. V nádherném prostředí údolí Odry se sešli "chariťáci" (= pracovníci Charity a jejich rodiny) a přátelé Charity ze všech koutů Severní Moravy, aby strávili den s Pánem a Pannou Marií. Od nás z Opavy přijely dva autobusy a řada aut, dokonce i pár odvážlivců na kole. Přímo na poutním místě ve stínu javorů u Panny Marie ve Skále byla sloužena mše svatá. Ještě před mší svatou si mohl každý z přítomných vybrat kamínek, který symbolizoval jeho starosti, to, co nás tíží a co bychom chtěli svěřit Pánu a symbolicky jej odevzdat do košíčku s obětními dary. Ze všech těchto našich "břemen" pak v průběhu proměňování vzniklo před oltářem velké srdce. O srdci, respektive o našem vlastním postoji k Ježíši jako zdroji nevyčerpatelné a nás přesahující lásky bylo i samotné kázání. Po mši svaté byla možnost adorace v kapli v Klokočůvku, některé Charity se místo oběda pustily do vaření vaječiny na připravených ohništích. Po obědě se děti vydaly hledat poztrácená tajemství Mariina růžence, komu se to podařilo, byl odměněn lízátkem a obrázkem, někteří vyzkoušeli koupání v Odře. Po společné modlitbě a rozjímání slavného růžence si kdekdo nabral vodu ze studánky pro sebe i pro ty, kteří nemohli přijet s námi. Tak posíleni na těle i na duši jsme se rozjeli domů. Děkujeme Vám všem, kteří jste přijeli a vytvořili krásné společenství plné pokoje a lásky a pomohli tak vzájemně načerpat novou chuť do našeho ne vždy snadného ale určitě smysluplného poslání - být nezištně s lidmi, kteří naši pomoc potřebují.

Děkujeme partnerům