Pomůžeme Vám opravit pokažené elektro! Poznačte si termíny konzultací zdarma

04.11.2021 - Vyplatí se mi ještě oprava starého elektropřístroje? Není škoda ho rovnou vyhodit, když ještě může sloužit? S odpovědí na tuto otázku Vám následujících devět měsíců v Chráněných dílnách Charity Opava zdarma pomůže technik, který Vám drobné opravy provede rovněž zdarma přímo na místě. V sobotu 6. listopadu zde společný projekt slavnostně otevřeli regionální manažer firmy ASEKOL Zdeněk Kovářík, Ivo Valový z Odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje a ředitel Charity Opava Jan Hanuš.

Celkem devětkrát bude v rozmezí od letošního 6. listopadu do 2. července 2022 v Chráněných dílnách Charity Opava v Jaktaři k dispozici technik, který zdarma diagnostikuje Vaše porouchané elektrozařízení a nacení případnou opravu. Tuto unikátní akci zaměřenou na opravu nefunkčních elektrospotřebičů připravil kolektivní systém ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, projektem Opravárna a Charitou Opava. Drobné opravy zajistí technik přímo na místě zdarma, ty náročnější pak bude s majitelem řešit individuálně. Podle toho, jestli se Vám porouchané elektrozařízení vyplatí opravit, ho pak můžete rovnou odevzdat technikovi Opravárny, nebo přímo na místě nechat zaměstnancům charitních dílen, kteří ho ekologicky zlikvidují.

Projekt vznikl za podpory Moravskoslezského kraje, který na něj poskytl dotaci ve výši 100 tisíc korun. Jeho podstatou je možnost opravy elektrozařízení na místo toho, aby je lidé vyhodili, často jen z důvodu drobné vady. „Setkáváme se s případy, kdy si lidé doma schovávají starší zařízení například z důvodu určité osobní vazby a nemají možnost si daný elektrospotřebič opravit svépomocí,“ říká regionální manažer společnosti ASEKOL Zdeněk Kovařík „Oprava tak může starším, nefunkčním spotřebičům vdechnout nový život,“ dodává. Akce je primárně zaměřena na opravu elektrozařízení, jako jsou pračky, sušičky, lednice, myčky, TV, ale také například fitness zařízení obsahující elektroniku. Nebudou se zde však řešit opravy mobilních telefonů ani tabletů.

K dispozici s pomocí a radou bude zájemcům technik Opravárny pan Wallim, s nímž je možno se dopředu domluvit na telefonním čísle 799 510 480. Akce bude probíhat každou první sobotu v měsíci od 9 do 17 hodin ve viditelně označené kontejnerové sestavě před vjezdem do areálu chráněných dílen na ulici Přemyslovců v Opavě – Jaktaři. Konkrétně se jedná o letošní termíny 6. listopadu 2021 a 4. prosince 2021, v roce 2022 to budou soboty 8. ledna, 5. února, 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června a 2. července.

Společnost ASEKOL je kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, při zpětném odběru úzce spolupracuje s jednotlivými kraji, městy a obcemi. Je také dlouholetým partnerem Charity Opava, jejímž chráněným dílnám zaměstnávajícím handicapované osoby dodává práci. Společnost Opravárna je dlouhodobým partnerem společnosti ASEKOL v rámci takzvaného re-use projektu.

Děkujeme partnerům