Pomozme Venezuele

11.01.2000 - Pomozme postiženým přírodní katastrofou KB Praha 1, číslo konta 182-941-011/0100, var. s. 9123. Peněžní dary přijímají také střediska Oblastní Charity Opava, která k 11. lednu 2000 přijala 10 000 Kč. Děkujeme.
Pomozme postiženým přírodní katastrofou KB Praha 1, číslo konta 182-941-011/0100, var. s. 9123.
Peněžní dary přijímají také střediska Oblastní Charity Opava, která k 11. lednu 2000 přijala 10 000 Kč. Děkujeme.

Děkujeme partnerům