Pomozme Ukrajině

24.04.1999 - Pomozme postiženým na Zakarpatské Ukrajině - KB Praha 1, číslo konta 182-941-011/0100, var. s. 9070. Peněžní dary přijímají také střediska Oblastní Charity Opava. K 15. září 1999 bylo vybráno 1 578,20 Kč. Celkem však bylo odesláno 17 000 Kč na pomoc Ukrajině. Děkujeme.
Pomozme postiženým na Zakarpatské Ukrajině - KB Praha 1, číslo konta 182-941-011/0100, var. s. 9070.
Peněžní dary přijímají také střediska Oblastní Charity Opava.
K 15. září 1999 bylo vybráno 1 578,20 Kč. Celkem však bylo odesláno 17 000 Kč na pomoc Ukrajině. Děkujeme.

Děkujeme partnerům