Pomozme Turecku

31.08.1999 - Pomozme postiženým katastrofálním zemětřesením - KB Praha 1, číslo konta 182-941-011/0100, var. s. 9122. Peněžní dary přijímají také střediska Oblastní Charity Opava, která k 11. lednu 2000 přijala 79 648,50 Kč. Děkujeme.
Pomozme postiženým katastrofálním zemětřesením - KB Praha 1, číslo konta 182-941-011/0100, var. s. 9122.
Peněžní dary přijímají také střediska Oblastní Charity Opava, která k 11. lednu 2000 přijala 79 648,50 Kč. Děkujeme.

Děkujeme partnerům