Pomozme Čečensku

15.03.2000 - Společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Českou katolickou charitou organizuje humanitární sbírky, na jejichž dopravu a nákup potravin je možné přispět na konto SOS Čečensko, ČSOB Praha 1, č.účtu 636033/0300, var.s. 111 (nebo 222). Arcidiecézní charita Olomouc organizuje prostřednictvím Charity v Gruzii přímou pomoc na místě pro čečenské uprchlíky a děti z míst, kde se stále válčí. Na tuto pomoc je založeno konto na pomoc Čečensku u KB 19-1068000407/0100, var.s. 12. Peněžní dar můžete také odevzdat přímo na kterémkoliv středisku Oblastní charity Opava případně do pokladničky v kostele sv. Ducha.
Společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Českou katolickou charitou organizuje humanitární sbírky, na jejichž dopravu a nákup potravin je možné přispět na konto SOS Čečensko, ČSOB Praha 1, č.účtu 636033/0300, var.s. 111 (nebo 222). Arcidiecézní charita Olomouc organizuje prostřednictvím Charity v Gruzii přímou pomoc na místě pro čečenské uprchlíky a děti z míst, kde se stále válčí. Na tuto pomoc je založeno konto na pomoc Čečensku u KB 19-1068000407/0100, var.s. 12.
Peněžní dar můžete také odevzdat přímo na kterémkoliv středisku Oblastní charity Opava případně do pokladničky v kostele sv. Ducha.

Děkujeme partnerům