Pomoc Kosovu

24.04.1999 - konto: KB Praha 1, číslo konta 182-941-011/0100, var. s. 9078 Peněžní dary přijímají také střediska Oblastní Charity Opava. K 11. lednu 2000 bylo vybráno 114 469 Kč. Celkem však bylo odesláno 121 469,90 Kč na pomoc Kosovu, z čehož 34.469,- Kč bylo použito na dopravu humanitární zásilky do Kosova. Děkujeme.
konto: KB Praha 1, číslo konta 182-941-011/0100, var. s. 9078
Peněžní dary přijímají také střediska Oblastní Charity Opava.
K 11. lednu 2000 bylo vybráno 114 469 Kč. Celkem však bylo odesláno 121 469,90 Kč na pomoc Kosovu, z čehož 34.469,- Kč bylo použito na dopravu humanitární zásilky do Kosova. Děkujeme.

Děkujeme partnerům