Pomáháme lidem z povodňových oblastí

19.05.2010 - Ani neuplynul rok od loňských ničivých povodní a krutý živel je zpátky. Opět je mnoho lidí, kterým zůstaly jen oči pro pláč...
Neuplynul ani rok od loňských ničivých povodní a velká voda už opět ničila majetky, domovy a v jednom případě vzala i lidský život. Charita Opava nebude, stejně jako v minulých letech, stát stranou, ale podle svých možností bude pomáhat tam, kde je třeba. V této chvíli napjatě sledujeme situaci a jsme v kontaktu s Diecézní charitou ostravsko-opavskou, která aktivně spolupracuje s krizovými štáby.
 
Na četné telefonní dotazy Opavanů, zda budeme shromažďovat materiální pomoc jako například vysoušeče zdiva, oblečení, čistící prostředky a další, musíme odpovědět, že vzhledem k nedostatku skladovacích prostor to v současné době není možné.
 
Lidem, které postihla letošní povodeň lze pomoci prostřednictvím charitního sbírkového konta:
5015003434/5500 u Reiffeisenbank, variabilní symbol 333, které je majetkem Diecézní charity ostravsko-opavské.
 
Je možno využít také formu dárcovských sms, a to zasláním sms ve tvau DMS POVODNE2010 na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30,- Kč, Charita obdrží 27,- Kč. DMS zabezpečuje Fórum dárců.
 
Koordinátorkou pro povodňovou pomoc za Charitu Opava je Veronika Fussová, telefon: 553 653 776.
 
Jak dále informoval ředitel Jan Hanuš, ve chvíli, kdy to bude situace vyžadovat, vyšle Charita Opava do zátopových oblastí sociální pracovníky, proškolené v krizové pomoci.
 
 

Děkujeme partnerům