Poděkování od Městské policie Opava

01.12.2022 - Velice si vážíme Charity Opava za její bezmeznou pomoc potřebným. Sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným osobám poskytuje nejen bezplatnou pomoc, ale také možnost se uplatnit na trhu práce v chráněných dílnách. Právě služeb šicích dílen dlouhodobě využíváme a za tuto skvělou spolupráci jsme jim přišli dnes poděkovat. (MĚSTSKÁ POLICIE OPAVA, 1. prosince 2022)

 

Děkujeme partnerům