Patří Vám náš obdiv a velké poděkování

28.01.2020 - Rády bychom ze srdce poděkovaly Charitní hospicové péči v Opavě Pokojný přístav, paní vedoucí Libuši Smějové a sestřičkám, zejména Martině Gajdoškové, za laskavý přístup a velmi obětavou péči o manžela a tatínka, pana Františka Maretha. Pomohly nám překonat těžké chvíle v jeho nemoci, patří jim náš obdiv a velké poděkování. Manželka Blanka MARETHOVÁ dcera Věra BOGDANIČOVÁ (leden 2020)

Děkujeme partnerům