Oznámení

14.11.2003 - Představujeme Vám pečovatelskou službu Charity Opava.
Motto:
"Starý strom chce zůstat ve své zahrádce a přinášet plody: moudrost, shovívavost, vidění do hloubky a porozumění."

Pečovatelská služba
má za sebou dlouhou dobu existence. Osvědčila se jako jedna z kvalitních možností v péči o seniory, kteří se nacházejí v situaci, kdy jim ubývá sil potřebných pro zajištění chodu své domácnosti a kteří by však zároveň rádi zůstali ve svém domácím prostředí, na které jsou zvyklí. Domov je pro starého člověka útočištěm a zajišťuje pro něj nezbytný pocit bezpečí.
Pečovatelská služba Charity Opava
se opírá o svou dvanáctiletou tradici v poskytování služeb klientům v domácím prostředí a disponuje kvalitním týmem pečovatelek, v němž každá vyniká svým profesionálním přístupem ke klientovi.
 • Jsme zde pro ty, kteří potřebují
 • zajistit úklid, nákup, vaření, praní a běžné práce spojené s provozem domácnosti,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, na vyšetření k lékaři, na procházku, na kulturní akce,
 • vyřizování běžných záležitostí,
 • dohled a pomoc při užívání léků, při rehabilitaci,
 • pomoc při podávání jídla a dohled nad dodržováním pitného režimu,
 • zajistit individuální potřeby pečovaného,
 • zajistit dovoz obědů přímo do domácnosti
 • poskytnutí všech pečovatelských úkonů podle vyhlášky MPSV ČR.
 • Jste rozhodnuti vybrat si některou z pečovatelských agentur, zvolíte-li si nás, získáte navíc také
 • obětavost, laskavost, citlivý přístup a empatii ve vztahu pečovatelky k pečovanému,
 • individuální plán služby přizpůsobený tělesným, duševním i duchovním potřebám a přáním klienta, který naše asistentky na základě měnících se potřeb klienta průběžně aktualizují,
 • jistotu dlouhodobého poskytování péče vybranou pečovatelkou, což vytváří pocit sounáležitosti a zabraňuje vzniku stresu.
Rodiny, které pečují o blízkého člověka a zároveň se rozhodnou využít naši pečovatelskou službu, získají odbornou pomoc a čas, ušetří energii a sílu pro sebe a svou profesi, pro své blízké a k upevnění vzájemných vztahů.

Financování pečovatelské služby
Od roku 2004 nastává změna v systému financování pečovatelské služby. Sociální odbor Magistrátu SMO ve správním řízení na základě šetření sociální situace rozhodne o výši poplatku pečovaného. Klient v tíživé sociální situaci tak bude moci hradit pouze část nákladů spojených s poskytováním služby.
Součástí komplexu poskytovaných služeb agentury domácí péče CHOPS je ošetřovatelská služba, kterou nemocným poskytují kvalifikované zdravotní sestry. Na základě doporučení ošetřujícího lékaře jsou ošetřovatelské úkony hrazeny zdravotní pojišťovnou.
O dalších našich poskytovaných službách Vás budeme velice rádi informovat.

Kontaktujte nás, jsme Vám podle Vaší potřeby k dispozici:
telefon/mobil/e-mail
tel: 553 623 171
mobil:  604 111 837
e-mail: chops@charitaopava.cz
adresa
Kylešovská 10, 746 01  Opava
vedoucí sestra domácí péče
Brigita Pohanělová

Děkujeme partnerům