Oznámení

06.01.2003 - Ředitelka Charity Opava vypisuje výběrové řízení na pozici vychovatel-terapeut pro resocializační zařízení Domov Agapé, určené dětem a mládeži ve věku 12-15 let, mající problém s drogami. 24.3.2003 Výběrové řízení je již realizováno.
Ředitelka Charity Opava vypisuje výběrové řízení na pozici vychovatel-terapeut pro resocializační zařízení Domov Agapé, určené dětem a mládeži ve věku 12-15 let, mající problém s drogami.

24.3.2003 Výběrové řízení je již realizováno.

Děkujeme partnerům