Otec Jan Larisch bude přednášet o arcibiskupovi Antonínu Cyrilu Stojanovi

15.11.2021 - Přednášku na téma „Život a dílo olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana“ pronese v úterý 16. listopadu pro členy Klubu sv. Anežky - dobrovolné sdružení Charity Opava prezident Diecézní charity ostravsko-opavské otec Jan Larisch.

Antonín Cyril Stojan byl moravský římskokatolický duchovní a politik, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Přednáška, která se uskuteční v pastoračním středisku minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě v 16 hodin, bude věnována 170. výročí narození Antonína Cyrila Stojana a 100. výročí jeho biskupského svěcení.

Více informací najdete zde:

Antonín Cyril Stojan – Wikipedie (wikipedia.org)

Děkujeme partnerům