Osobní konzultace jsou nenahraditelné. Občanská poradna a Naděje opatrně obnovují setkávání s klienty

22.04.2020 - Občanská poradna a středisko krizové pomoci Naděje byly nuceny z důvodu nařízené karantény v polovině března zrušit osobní schůzky s klienty a konzultace byly poskytovány pouze po telefonu či mailem. „Jsme si ale vědomi toho, že v některých případech je osobní konzultace nenahraditelná,“ říká manažerka Charity Opava Lucie Trunečková. „Proto jsme se rozhodli udělat vše pro to, abychom byli v těchto případech nápomocni i v nouzovém stavu,“ dodává. Obě střediska proto začnou od pondělí 27. dubna opět kromě telefonických a mailových konzultací poskytovat také konzultace osobní, i když stále v omezeném režimu.

Týmy obou středisek jsou stále rozděleny na dvě části a pracovnice, které jsou daný den ve službě, zvládnou obsloužit jen jednu konzultovnu. Navíc je potřeba striktně dodržovat nařízená hygienická pravidla. Na osobní konzultace, které budou probíhat za zpřísněných hygienických podmínek, budou přijímáni pouze objednaní klienti. „Prosíme ale všechny zájemce, aby zhodnotili, zda je v jejich případě osobní konzultace skutečně nutná a zda není možné řešit situaci telefonicky či emailem,“ žádá Lucie Trunečková.

Každá konzultace bude trvat maximálně 50 minut. Toto časové omezení zaručí, že se klienti navzájem nebudou potkávat a pracovnice zároveň stihnou prostory po odcházejícím klientovi vydezinfikovat. Jedné konzultace se budou moci zúčastnit maximálně dvě osoby, tedy mohou přijít dva klienti řešit společně jeden problém, anebo může jeden klient dorazit s doprovodem. Klient musí mít při příchodu a během celé konzultace nasazenu roušku a je povinen si při vstupu vydezinfikovat ruce připravenou dezinfekcí. Před zahájením konzultace také musí podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Zájemci se mohou na osobní konzultace v Občanské poradně objednat na telefonních číslech 553 616 437 nebo 731 316 552 v pondělí od 8 do 15:30 hodin, ve středu od 8 do 16 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. Středisko krizové pomoci Naděje přijímá telefonické objednávky na číslech 553 653 776 nebo 737 615 459 od pondělí do pátku od 7 do 15.30 hodin.

Naděje také od pondělí 27. dubna začne opět poskytovat v omezeném režimu také hmotnou pomoc, konkrétně krizový nákup a úvěrové jízdné. Tato pomoc bude poskytována vždy v úterý a pátek, kdy v prostorách střediska nebudou poskytovány osobní konzultace a tedy nebude docházet k nežádoucí kumulaci osob v čekárně. Šatník zatím otevřen nebude.

Děkujeme partnerům