Opavští herci Daniel Volný a Sabina Muchová budou recitovat verše Petra Škubala

05.04.2011 - Mladí herci Slezského divadla budou recitovat básně nevidomého básníka Petra Škubala, kterému vychází sbírka "Hvězdy nad městem"...
Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení Charity Opava srdečně zve na poetické odpoledne, které pořádá v pastoračním středisku Minoritského kláštera v Opavě na Masarykově ulici.
Verše nevidomého básníka Petra Škubala, který žije v charitním Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, zde budou v úterý 12. dubna v 16 hodin recitovat opavští herci Daniel Volný a Sabina Muchová.
 
Petr Škubal píše básně již dvacet let a nyní mu vychází jeho první sbírka, kterou nazval Hvězdy nad městem. Útlý svazeček ilustrovala mistrová Chráněné dílny ve Vlaštovičkách Zuzana Machová a sponzorsky jej vydala opavská firma Retis Group.
 
Jak básník uvedl, přestože již píše dlouho, pro vydání napsal básně úplně nové. „Chtěl jsem, aby měly nějaký jednotící prvek. Tím se stala noc, protože miluji atmosféru nočního města – a jak je nebe poseté hvězdami krásné, si pamatuji z dob, kdy jsem ještě viděl.“ Petr Škubal své básně píše braillovým písmem na psacím stroji, poté je předčítá svému asistentu Václavu Burdovi a ten je posléze přepisuje.
 
Také opavští herci přistupují k této, pro Petra Škubala, velké události se srdcem na dlani. Budou recitovat bez nároku na odměnu. Dodejme, že Daniel Volný, známý i z televizní obrazovky, nebude s Charitou Opava spolupracovat poprvé. Jako Baltazar se letos zúčastnil Putování Tří králů, které bylo doprovodným programem Tříkrálové sbírky.
 
Srdečně zveme také opavskou veřejnost. Poetické odpoledne „Hvězdy nad městem“ se uskuteční v úterý 12. dubna v 16 hodin v pastoračním středisku Minoritského kláštera na Masarykově ulici (vchod z fary kostela sv. Ducha) v Opavě.
 

Děkujeme partnerům