Občanská poradna pomůže při Milostivém létu III

21.08.2023 - Už dvakrát se Občanská poradna zapojila do akce Milostivé léto, ve které stát nabízí dlužníkům pomoc v řešení jejich složité situace. Nejinak tomu je i u pokračování této akce s názvem Milostivé léto III. Dlužníci mají tentokrát jedinečnou šanci až do konce listopadu uhradit bez dalších poplatků a vícenákladů své dluhy například u České správy sociálního zabezpečení.

V pořadí již třetí Milostivé léto umožňuje občanům zbavit se výhodně dluhů na daních a sociálním pojištění. Jedná se o dluhy u České správy sociálního zabezpečení, finanční správy či celní správy, případně i u Ministerstva financí, soudů nebo vězeňské služby. Totéž platí i pro místní poplatky, umožní-li to však daná obec nebo kraj.

„Základní princip Milostivého léta III spočívá v tom, že pokud člověk uhradí jistinu dluhu, jednoduše řečeno původní dlužnou částku, stát mu odpustí sankce, úroky, případné exekuční náklady a penále,“ vysvětluje vedoucí Občanské poradny Charity Opava Lucie Trunečková. Pokud tedy dlužníci ve lhůtě do 30. listopadu letošního roku uhradí původní dluh na dani anebo dlužné pojistné a splní další podmínky, budou jim penále, úroky a další příslušenství dluhu odpuštěny.

Akce Milostivé léto III se vztahuje pouze na dluhy vzniklé do 30. září 2022. I toto třetí Milostivé léto ale vyžaduje splnění určitých podmínek a povinnost dodržet konkrétní postupy. „U každé instituce je pak postup trochu rozdílný a je tak dobré se v případě, kdy dlužník neví, zda se na jeho situaci Milostivé léto III. vztahuje a jak přesně má postupovat, obrátit přímo na konkrétní instituce nebo se přijít poradit k nám do Občanské poradny Charity Opava,“ nabízí pomoc Lucie Trunečková. „Pracovníci Občanské poradny jsou připraveni osobám, které mají zájem využít akce Milostivého léta, pomoci fundovaně a zdarma,“ dodává.

Kontakty na Občanskou poradnu a informace o otevírací době najdete ZDE.

Děkujeme partnerům