Nové auto pomůže klientům pečovatelské služby

19.02.2019 - Stále větší poptávku po svých službách zaznamenává vzhledem k narůstajícímu podílu seniorů ve společnosti Charitní pečovatelská služba Charity Opava. K tomu, aby mohly pečovatelky obsloužit za den co nejvíce klientů, však musí být mobilní. Díky dotaci Moravskoslezského kraje přibyl nedávno do jejich vozového parku další automobil a ony tak budou moci vyjít vstříc většímu počtu zájemců.

Charitní pečovatelská služba je určena seniorům se sníženou soběstačností nebo dospělým od osmnácti let se zdravotním postižením, kteří si přejí žít ve svém přirozeném prostředí. Působí v Opavě a okolních obcích, vzdálených do patnácti kilometrů, v případě nedostupnosti terénních služeb podle svých kapacit také ve vzdálenějších oblastech. Přirozené domácí prostředí výrazně přispívá k socializaci klientů i zlepšování jejich zdravotního stavu, i proto lze dlouhodobě hovořit o převýšení poptávky po službách nad nabídkou poskytovatelů.

Před zakoupením dalšího auta měla Charitní pečovatelská služba k dispozici osm osobních automobilů, přičemž pracovníků v přímé péči zde pracuje čtrnáct. Vždy šest z nich proto muselo za klienty jezdit hromadnou dopravou, což značně snižovalo produktivitu práce. Zatímco autem zvládne pečovatelka navštívit za den devět klientů, v případě dopravou MHD je to pouze pět lidí.

Díky dotaci Moravskoslezského kraje si Charitní pečovatelská služba mohla pořídit nový automobil Škoda Citigo na CNG. „S tímto typem auta máme dobré zkušenosti, má nízkou spotřebu, je šetrné k životnímu prostředí a jeho velikost vyhovuje potřebám městského parkování a převozu potřebného vybavení ke klientům,“ pochvaluje si manažerka Charity Opava Petra Thiemlová. Ze všech nabídek si pečovatelská služba vybrala autosalon Heller Opava, který nabídl nejnižší cenu.

Zvýšením mobility zaměstnanců Charity Opava prostřednictvím rozšíření vozového parku se tak zvýší produktivita poskytování pečovatelské služby.

Děkujeme partnerům