Nevidomí z Vlaštoviček si hmatem prohlédli expozici Slezského zemského muzea (+ repo TV POLAR a ČRO)

11.04.2022 - O tom, že i lidé, kteří nevidí, se mohou autenticky seznámit s muzejní expozicí, se přesvědčili ve Slezském zemském muzeu klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené. Muzejní edukátorka Lucie Vlková jim na míru připravila prohlídku, během které mohli nejen poslouchat, ale také čichat a řadu exponátů si ohmatat.

„Naše muzejní edukátorka Lucie připravuje prohlídky pro všemožná publika a také chystá speciální prohlídky pro lidi s různými handicapy,“ vysvětluje kurátor muzeologického pracoviště David Váhala, který klienty Charity Opava pozval k bezplatné prohlídce. „Jedná se o novou službu návštěvníkům, protože chceme naše expozice zpřístupnit a přiblížit co největšímu počtu lidí, včetně lidí s různými handicapy,“ dodává.

Klienti z Domu sv. Cyrila a Metoděje se v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea seznámili s výstavou o přírodním a kulturním bohatstvím Slezska. „Paní Lucie Vlková byla skvělá, připravila pro nás nejen komentovanou prohlídku, ale nachystala řadu exponátů, které jsme si mohli ohmatat, nebo vlastně hmatem prohlédnout, jak říkáme,“ pochvaluje si vedoucí střediska Charity Opava Zuzana Janků. „Byly to například kožešiny nejrůznějších zvířat jako liška nebo koza, rohy zvířat, sošky, ale také kameny, šišky, marionety, čepice, spodničky či nádobí,“ dodává.

Všechny velmi zaujaly vůně rozličných druhů koření nebo zvuk starého hudebního nástroje připomínající padající dešťové kapky. Blížící se Velikonoce si klienti připomněli pomlázkou a zvukem řehtačky. „Velmi děkujeme za pozvání a přípravu této skvělé prohlídky, všichni jsme si ji velice užili,“ vzkazuje na závěr Zuzana Janků.

„Na základě zkušeností z návštěv, jako byla ta klientů z Domu sv. Cyrila a Metoděje, budeme tento typ prohlídek rozšiřovat a zdokonalovat,“ doplňuje kurátor David Váhala. A už se spolu s muzejní edukátorkou Lucií Vlkovou připravují na konec dubna na návštěvu klientů denního stacionáře Mraveneček, kterými jsou lidé s kombinovaným, tedy tělesným i duševním handicapem.

Podívejte se na reportáž TV POLAR ze soboty 9. dubna 2022:

A z níže uloženého souboru si také můžete zpětně pustit reportáž Českého rozhlasu, kterou natoičil reportér Martin Knitl:

Soubory ke stažení

eský rozhlas Ostrava - Vlaštovičky v muzeu, 15.2.2022.mp3 eský rozhlas Ostrava - Vlaštovičky v muzeu, 15.2.2022.mp3 2418 kB

Děkujeme partnerům