Náhradní plnění dle zákona o zaměstnanosti

15.03.2000 - Díky novelizaci původního Zákona o zaměstnanosti č.1/1991 Sb. , která nabývá účinnosti dnem 1.10.1999, se otvírá pro občany se změněnou pracovní schopností i s těžším zdravotním postižením větší možnost uplatnění. Podle tohoto novelizovaného zákona č. 167/1999 Sb čl. 3 má každý zaměstnavatel s více než 20 zaměstnanci vládou stanovený podíl počtu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Pokud tento podíl nesplní, má povinnost odvádět stanovenou dávku do státního rozpočtu, nebo, což je pro zaměstnavatele výhodnější, povinnost odebírat výrobky od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 55 % lidí se změněnou pracovní schopností nebo zadávat výrobní program těmto zaměstnavatelům.
Díky novelizaci původního Zákona o zaměstnanosti č.1/1991 Sb. , která nabývá účinnosti dnem 1.10.1999, se otvírá pro občany se změněnou pracovní schopností i s těžším zdravotním postižením větší možnost uplatnění. Podle tohoto novelizovaného zákona č. 167/1999 Sb čl. 3 má každý zaměstnavatel s více než 20 zaměstnanci vládou stanovený podíl počtu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Pokud tento podíl nesplní, má povinnost odvádět stanovenou dávku do státního rozpočtu, nebo, což je pro zaměstnavatele výhodnější, povinnost odebírat výrobky od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 55 % lidí se změněnou pracovní schopností nebo zadávat výrobní program těmto zaměstnavatelům. Katalog organizací, které splňují toto kritérium vyššího počtu zaměstnanců zdravotně postižených je k dispozici na Úřadech práce. Spadají do něho i charitní chráněné dílny. Např. Chráněné dílny sv. Josefa a Středisko masážních služeb Oblastní charity Opava, které celkem zaměstnávají 32 zaměstnanců, z toho je 8 občanů se změněnou pracovní schopností (ZPS), 16 občanů s těžším zdravotním postižením - převážně nevidomí, tj. celkem 75% občanů se ZPS. Tato pracoviště proto splňují podmínky pro náhradní plnění dle §24, odst.3 novelizovaného Zákona o zaměstnanosti č. 1/91 Sb. Naše nabídka je určena především firmám, kterým se nevyplatí investovat do strojového vybavení pro malosériovou výrobu v úkonech, které mohou být zpracovány ručně právě našimi klienty.

Děkujeme partnerům