Nadace profesora Vejdovského podpořila klienty Vlaštoviček

16.12.2019 - Jednou z nejdůležitějších potřeb nevidomých osob je komunikace. Lidé, kteří se potýkají s těžkým zrakovým postižením, přitom mají možnosti komunikace značně omezené, zvláště pak v případě moderních technologií. Pomoci jim v tom mohou speciální moderní pomůcky a technologie určené právě pro nevidomé. Na dva takovéto přístroje, které jsou dosti drahé a tím pádem většinou pro lidi s postižením nedostupné, přispěla klientům Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené Nadace profesora Vejdovského.

„Cílem chráněného bydlení v Domě sv. Cyrila a Metoděje je hledat alternativní formy, jak komunikaci nevidomým osobám usnadnit,“ vysvětluje vedoucí tohoto střediska Charity Opava Zuzana Janků. „Proto jsme požádali Nadaci profesora Vejdovského o finanční podporu na kompenzační pomůcky mobilní telefon Blindshell classic a klávesnici Rivo,“ dodává.

Co tyto přístroje umí? Mobilní telefon BlindShell Classic je určený zrakově handicapovaným osobám, pro které je jeho ovládání velmi snadné. Velkou výhodou je tlačítková klávesnice, která oproti klávesnici dotykové umožňuje rychlou volbu vytáčení telefonních čísel, psaní SMS zpráv čí nastavení budíku nebo hodin. Kromě základních funkcí je mobil dále vybaven funkcí pro posílání emailů, poslechem internetových rádií či poznáváním barev.

Klávesnice Rivo 2 iOS plně nahrazuje klávesnici chytrého telefonu. Umožňuje práci s textem, přijímání hovorů či telefonování pomocí chytrých telefonů. Obě pomůcky usnadní komunikaci osob s těžkým zrakovým postižením, díky čemuž budou moci zase o kousek samostatnější. „Budou moci být v kontaktu s rodinou, s lékaři, úřady, se zaměstnavatelem a mnoha dalšími institucemi, zkrátka napomůže k jejich větší sociální integraci,“ říká s díky nadaci Zuzana Janků.

Nadace, která na oba přístroje přispěla, nese jméno světově uznávaného očního lékaře prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. Pomáhá překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením a snaží se udělat vše pro to, aby lidé se zrakovým handicapem mohli žít důstojný život. Zároveň usiluje o prevenci vzniku závažných očních onemocnění a snížení rizika pooperačních komplikací.

O příspěvcích rozhodují přední odborníci z oblasti oftalmologie, tyflopedie, ekonomie a práva a lidé se zrakovým postižením, kteří mají dlouholetou osobní zkušenost.

Děkujeme partnerům