Nadace Olgy Havlové pomohla Pokojnému přístavu nakoupit léky pro klienty

02.12.2022 - Částkou padesát tisíc korun přispěl mobilnímu hospici Pokojný přístav Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Finanční dar z programu „Paliativní péče“ je určen na nákup léků především pro onkologické pacienty, o které se mobilní hospic stará v závěru jejich života v domácím prostředí.

Specializována paliativní péče, kterou poskytuje nepřetržitě po celý rok tým zdravotních sester a lékařů, je finančně velmi náročná. Důvodem jsou zejména ceny zdravotnického materiálu a aplikací léčiv, která zmírňují nepříjemné vedlejší příznaky onkologických chorob v posledním stadiu a tím zmírňují utrpení klientů. Některé speciální léky při používání v domácím prostředí zdravotní pojišťovny nehradí a Pokojný přístav je musí financovat z vlastních zdrojů. Většina klientů si je totiž nemůže dovolit zaplatit, neboť jejich rodiny se již tak ocitly v tíživé finanční situaci.

Domácí paliativní péče je přitom ze sociálního i psychického komfortu pro klienta tou nejlepší možnou alternativou nemocničního pobytu. Mobilní hospic Pokojný přístav měl jen v roce 2021 ve své péči 218 klientů, kterým umožnil zůstat až do konce života doma při zachování vysokého standardu medicínské i ošetřovatelské praxe.

Finanční dar od Nadace Olgy Havlové nákup drahého, ale potřebného materiálu umožnil. „Za získané finance jsme mohli pořídit například jednorázové rukavice, jednorázové pláště, dezinfekci, léčiva, infuzní roztoky, opioidní látky a další léčiva, moc za tuto pomoc jménem svým i jménem našich klientů děkujeme,“ vzkazuje vedoucí Pokojného přístavu Eva Mertová.

Děkujeme partnerům