Nabídka manažerských kurzů

15.03.2000 - Aktívní výcvik v prevenci syndromu emočního vyhoření a zvládání stresující zátěže. Cílem celého projektu je prožívání života jako jednoho celku, který pak umožňuje maximální profesní a lidské kvality. Celý projekt je realizován ve třech či čtyřech blocích, které zaujímají jeden den odpoledne a druhý celý den. Toto rozložení umožňuje možnost osobního rozhovoru s terapeutem a hledání cest z situací, které se ukazují jako hraniční či problematické. Každá zakázka je upravována podle typu kolektivu, počtu účastníků a jejich profesního zaměření. V celém projektu je dostatek místa na doplnění o žádané výcvikové části. Bližší informace podá garant projektu Mgr. Petr Fabián.
Aktívní výcvik v prevenci syndromu emočního vyhoření a zvládání stresující zátěže.
Cílem celého projektu je prožívání života jako jednoho celku, který pak umožňuje maximální profesní a lidské kvality. Celý projekt je realizován ve třech či čtyřech blocích, které zaujímají jeden den odpoledne a druhý celý den. Toto rozložení umožňuje možnost osobního rozhovoru s terapeutem a hledání cest z situací, které se ukazují jako hraniční či problematické. Každá zakázka je upravována podle typu kolektivu, počtu účastníků a jejich profesního zaměření. V celém projektu je dostatek místa na doplnění o žádané výcvikové části.
Bližší informace podá garant projektu Mgr. Petr Fabián.

Děkujeme partnerům