Na recyklaci 602 tun světelných zdrojů se s firmou EKOLAMP podílely i naše dílny

19.06.2024 - Domácnosti a firmy v loňském roce odevzdaly k recyklaci 602 tun světelných zdrojů, vyplývá z výsledků sběru kolektivního systému EKOLAMP. „To představuje zhruba 4,7 milionu různých typů zářivek, výbojek a žárovek,“ shrnuje Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci použitých elektrozařízení. EKOLAMP úzce spolupracuje také s Chráněnými dílnami Charity Opava, které se podílejí na ekologické likvidaci nebezpečného odpadu.

Kromě světelných zdrojů firma loni sebrala také 4350 tun malých a velkých elektrozařízení. Celkem tedy loni EKOLAMP předal k recyklaci 4952 tun elektroodpadu. „To odpovídá váze zhruba 825 slonů afrických,“ dodává Zuzana Adamcová. „S rezervou se nám tak daří plnit zákonem stanovený 65% cíl sběru, který se vztahuje k průměrnému ročnímu množství prodaných elektrozařízení za poslední tři roky. Díky recyklaci se opětovně využilo kolem 90 % materiálů získaných ze světelných zdrojů a ostatních elektrozařízení,“ komentuje dále loňské výsledky Zuzana Adamcová. Byť EKOLAMP nyní sbírá různé druhy elektroodpadu, stále je jedničkou v segmentu světelných zdrojů a svítidel. Pokud bychom loni sebrané světelné zdroje, tedy kompaktní a lineární zářivky, LED žárovky či výbojky, spojili za sebe, vzniklý řetěz by spojil Prahu s Barcelonou nebo Dublinem.

„Takové množství zářivek odhadem obsahuje23 kg toxické rtuti, která by teoreticky mohla ve volné přírodě znečistit vodu v objemu 74 Máchových jezer nebo 1,7 slapské přehrady. Proto, a také kvůli jejich křehkosti, je důležité vysloužilé světelné zdroje nevyhazovat do směsného odpadu, ale do speciální sběrné nádoby, která je navržena pro jejich bezpečné skladování,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Chráněné dílny Charity Opava se kromě podílu na ekologické likvidaci nebezpečného odpadu také naplňují jedno z poslání Charity Opava, kterým je zaměstnávání osob, které by na trhu práce nenašly vinou svého handicapu uplatnění. V Charitních chráněných dílnách jich pracuje přes sto padesát.

Děkujeme partnerům