Mše svatá za zemřelé pracovníky a klienty Charity Opava

09.01.2014 - Mše svatá za všechny zemřelé pracovníky a klienty Charity Opava bude sloužena u příležitosti 67. výročí úmrtní biskupa Josefa Martina Nathana ve čtvrtek 30. ledna 2014 v 17 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce v Marianum. Josef Martin Nathan (11. 11. 1867 – 30. 1. 1947) založil na počátku 20. století v Branicích u Krnova, ležících nyní na území Polska, léčebný a pečovatelský ústav, takzvané Městečko milosrdenství s kapacitou téměř dvou tisíc duševně nemocných pacientů. Závěr svého života v rámci poválečných odsunů obyvatelstva dožil tento biskup v péči Dcer Božské lásky v Marianum v Opavě, kde 30. ledna 1947 zemřel a 4. února byl na městském hřbitově pochován.

Mše svatá za všechny zemřelé pracovníky a klienty Charity Opava bude sloužena u příležitosti 67. výročí úmrtní biskupa Josefa Martina Nathana ve čtvrtek 30. ledna 2014 v 17 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce v Marianum.

Josef Martin Nathan (11. 11. 1867 – 30. 1. 1947) založil na počátku 20. století v Branicích u Krnova, ležících nyní na území Polska, léčebný a pečovatelský ústav, takzvané Městečko milosrdenství s kapacitou téměř dvou tisíc duševně nemocných pacientů. Závěr svého života v rámci poválečných odsunů obyvatelstva dožil tento biskup v péči Dcer Božské lásky v Marianum v Opavě, kde 30. ledna 1947 zemřel a 4. února byl na městském hřbitově pochován.

Chceme při této mši svaté zvláště vzpomenout také na P. Josefa Motyku, spirituála Charity Opava, který nás nečekaně opustil 24. června 2013. Mši svatou celebruje Dr. Jan Larisch, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské. Po mši svaté se mohou zájemci v kostele zúčastnit prezentace o životě a díle biskupa Josefa Martina Nathana.

Děkujeme partnerům