Mraveneček pro Vás připravil Den otevřených dveří, srdečně zveme!

14.09.2022 - Od 8 do 14 hodin bude ve středu 21. září pro veřejnost otevřen denní stacionář Mraveneček. Toto středisko Charity Opava, které sídlí na Neumannově ulici č. 3 v Opavě, poskytuje déle než dvacet let ambulantní služby mladým lidem s kombinovanými vadami, tedy s těžkým tělesným a mentálním postižením.

Zájemci se budou moci na vlastní oči seznámit s příjemným prostředím tohoto charitního střediska i s celou řadou aktivit, které zde pro klienty tým Mravenečku pořádá, ať už to jsou výlety, plesy, besídky či různá tvoření. K nahlédnutí bude také speciální senzorická místnost, v níž mohou pracovníci s klienty provozovat speciální relaxační metodu „snoezelen“.

Děkujeme partnerům