„Milostivé léto“ pomůže v exekuci, obraťte se na Občanskou poradnu (+ repo TV POLAR)

25.10.2021 - Lidem, kteří dluží nemalé peníze veřejnoprávním institucím, nabízí český stát od konce října pomoc v akci s názvem „Milostivé léto“. Tento název odkazuje na Bibli, kde je psáno, že každý padesátý rok má být vyhlášeno „milostivé léto“, během něhož mají být propuštěni otroci a má jim být navrácen majetek. Stát nyní umožní dlužníkům, kteří jsou v exekuci z důvodu nesplácení jakékoliv veřejnoprávní instituci, možnost odpustit z dluhu úroky či penále. Všem těmto dlužníkům nabízí pomoc při zorientování se v této problematice i přípravě potřebných dokumentů Občanská poradna Charity Opava.

Akce Milostivé léto je určena lidem, kteří mají dluh u veřejnoprávních organizací, a jejich dluh je vymáhán v exekučním řízení. Může se tak jednat například o dluh u dopravních podniků, úřadů, zdravotních pojišťoven, ale také i u společnosti ČEZ. „Tito dlužníci dostanou tři měsíce na to, aby své dluhy uhradili za zvýhodněných podmínek,“ vysvětluje Monika Urbánková z Občanské poradny. „Akce začala 28. října a během těchto tří měsíců je třeba uhradit původní dlužnou částku, tedy jistinu, a k ní 750 korun na nákladech exekuce. Možnost řešit dluhy tímto způsobem dlužníkům skončí 28. ledna 2022,“ dodává. Musí se však jednat o dluhy, vymáhané soukromými exekutory, nikoliv tedy daňové či správní exekuce. „Podmínky mohou být pro řadu lidí složitější, proto bych doporučila všem, kteří mají dojem, že se jich Milostivé léto může týkat, aby se obrátili na naši poradnu. Jejich situace bývá často individuální a proto je potřeba ji rovněž individuálně řešit,“ nabízí pomoc lidem, kterým se díky této akci otevírá časově omezená možnost své dluhy velmi komfortně vyřešit.

Občanská poradna sídlí v Opavě na Kylešovské ulici 10. „Vhodná je v tomto případě osobní konzultace, ale je možné se na nás obrátit i na telefonech 553 616 437 či 731 316 552 nebo emailem na obcanskaporadna@charitaopava.cz. Naše služba je bezplatná a anonymní,“ doplňuje Monika Urbánková.

Přečtěte si rozhovor na toto téma z REGIONU OPAVSKO, nebo se podívejte na reportáž TV POLAR z 23. října 2021:

Děkujeme partnerům