Malý zázrak jménem SuperNova ve službách lidem s těžkým zrakovým handicapem

29.12.2021 - Pro lidi s těžkým postižením zraku, kteří obývají Dům v. Cyrila a Metoděje, je velmi obtížné získávat běžně dostupné informace, jako například zprávy, odjezdy autobusů, výsledky sportovních utkání a podobně. V mnohém jim v tom může pomoci počítač, který je vybavený nejrůznějšími programy. Jeden z takovýchto malých zázraků techniky se jmenuje SuperNova, a ve Vlaštovičkách si ho právě mohli upgradovat ze zastaralé verze 18 na moderní verzi 20 díky podpoře Nadace prof. Vejdovského.

Supernova je speciální počítačový program, který klientům s těžkým postižením zraku umožňuje zvětšení textu na obrazovce notebooku nebo počítače. Je také vybaven hlasovou syntézou, která předčítá klientům texty zobrazené na ploše monitoru. Velkou výhodou programu je jeho jednoduché ovládání a velmi snadná orientace v počítačovém prostředí. Nabízí také mnoho podpůrných funkcí, jako například skenování dokumentů, čtení knih, stahování časopisů nebo poslouchání nejrůznějších rozhlasových stanic.

„Cílem sociální rehabilitace je modernizace naší služby takovými informačními technologiemi, které povedou klienty k samostatnosti a umožní jim žít, co možná nejběžnějším způsobem života,“ pochvaluje si vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Janků. „SuperNovu klienti využijí nejen při trávení volného času, ale také při studiu nebo v rámci svého zaměstnání,“ dodává, „velmi děkujeme Nadaci prof. Vejdovského za podporu, moc si jí vážíme.“

Nadace, která na upgrade programu přispěla, nese jméno světově uznávaného očního lékaře prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. Pomáhá překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením a snaží se udělat vše pro to, aby lidé se zrakovým handicapem mohli žít důstojný život. Zároveň usiluje o prevenci vzniku závažných očních onemocnění a snížení rizika pooperačních komplikací. O příspěvcích rozhodují přední odborníci z oblasti oftalmologie, tyflopedie, ekonomie a práva a lidé se zrakovým postižením, kteří mají dlouholetou osobní zkušenost.

.Stránky Nadace prof. Vejdovského

Děkujeme partnerům