Koledování Tří králů skončilo, do 31. ledna je stále možno přispět online (+ video TV POLAR)

17.01.2022 - Tříkrálová sbírka 2022, opět probíhající ve velmi nestandartních podmínkách, skončila v neděli 16. ledna. Až do konce měsíce ale zůstává otevřená možnost podpořit ji online na tříkrálovém účtu 66008822/0800 se zadáním variabilního symbolu pro Charitu Opava 777988012.

A jak letošní sbírka dopadla? Za normálních okolností by byly výsledky této nejstarší české dobročinné akce, kterou na Opavsku pořádá už dvaadvacet let Charita Opava, známy vždy kolem 25. ledna. Ovšem okolnosti, za kterých sbírka loni a bohužel i letos probíhala, měly vinou epidemie covidu-19 k normálu velmi daleko.

Zatímco loni nemohli Tři králové po domácnostech koledovat vůbec, letos to bylo možné alespoň v omezené míře. Charita Opava proto opět připravila řadu alternativních způsobů, jak sbírku podpořit. Dárci měli opět možnost přispět online na účet sbírky. Tříkrálové kasičky byly také umístěny na různá místa, například do lékáren, prodejen OD TEMPO a Hruška a podobně. Pořadatelé také připravili několik veřejných akcí, kde se mohli lidé se Třemi králi setkat a přispět jim do kasičky. Jedna z nich proběhla 9. ledna v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie pod názvem „Tříkrálová neděle“, ale Tři králové koledovali například také v opavské hale na zápasech BK Opava.

Na konečné výsledky sbírky si proto budeme muset ještě chvíli počkat, protože trvá trochu déle, než se jednotlivé kasičky doručí do Charity Opava a než se sečte jejich obsah. Jakmile bude Charita Opava výsledky Tříkrálové sbírky znát, ihned je zveřejní na svém webu www.charitaopava.cz a také na charitním facebooku.

Výnosy letošní sbírky budou určeny k rozšíření bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním a pro terénní služby Charity Opava, tedy pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou péči. „Všem dárcům ze srdce děkujeme,“ vzkazuje koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Hanušová.

Souhrnnou reportáž o koledování v letošním roce, ve které vystoupí také radní Charity Opava Jan Petkov, odvysílala TV Polar a Vy se ni můžete podívat po rozkliknutí tohoto odkazu:

Děkujeme partnerům