Koledníci, napište nám zážitky z Tříkrálovky!

04.01.2012 - Napište nám své zážitky z letošní Tříkrálové sbírky. Už se na ně těšíme...
Milí koledníci, milí vedoucí skupinek i vy milí dárci,
 
budete-li mít nějakou zajímavou příhodu nebo třeba jen pár postřehů z letošní Tříkrálové sbírky, nenechávejte si je pro sebe a napište nám. Zajímá nás, jak jste se u vás v obci na sbírku připravovali, jak se vám letos koledovalo, kde všude jste byli, jak jste byli přivítáni, zda se stalo něco nečekaného, co vás nejvíce rozesmálo nebo naopak rozesmutnilo a můžete letošní sbírku srovnat i s těmi minulými.
 
Zajímají nás také ohlasy z druhé strany, od lidí, do jejichž domovů se koledníci každoročně vydávají s požehnáním - zda jste se našich koledníčků dočkali, zda vám pěkně zazpívali, zda vás něco potěšilo…
 
Nečekáme žádné slohové práce, stačí nám pár řádků (nebo i více) od srdce. Vaše zážitky a názory na sbírku se mohou objevit v charitních tiskovinách. Proto nechcete-li být někde jmenováni, podepište se třeba jen křestním jménem nebo přezdívkou. Ale kontakt na vás nám určitě zašlete.
 
Pište po celý leden na e-mail: mluvci@charitaopava.cz a máte-li nějakou pěknou fotografii z koledování, budeme rádi, když nám ji zašlete.
 
 

Děkujeme partnerům