Klub svaté Anežky se vrací a chystá akcemi nabitý květen

30.04.2022 - Po dlouhé pauze obnovuje Klub sv. Anežky - dobrovolné sdružení Charity Opava pravidelná setkávání. V květnu se jeho členové potkají hned čtyřikrát a kromě toho chystají další dvě akce.

V úterý 3. května to bude na informační schůzce, o týden později, 10. května, už bude na programu posezení s básnířkou Helou Jombíkovou u příležitosti Dne matek. V úterý 17. května budou členové klubu besedovat s pracovnicí Červeného kříže o první pomoci a v úterý 24. května se vypraví na výlet do Raduně, kde je čeká prohlídka zámku. Všechna setkání kromě výletu proběhnou v prostorách Denního stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4 v 16 hodin.

Klub zároveň v květnu chystá další dvě akce. V sobotu 21. května proběhne v Marianu na Rooseveltově ulici celodenní duchovní obnova. Začne v 8 hodin mší svatou v a bude pokračovat ve velkém sále kláštera. Oběd bude zajištěn také v budově Marianum. Duchovní obnovu povede opavský děkan P. Václav Koloničný. V úterý 24. května pak proběhne setkání seniorů s otcem biskupem Martinem Davidem na biskupství v Ostravě. Na duchovní obnovu v Marianu se můžete přihlásit u paní Smolkové na tel. čísle 721 570 543 a na setkání s otcem biskupem v Ostravě u paní Kaňokové na tel. čísle 734 876 497.

Děkujeme partnerům