Klub sv. Anežky pořádá postní duchovní obnovu

12.02.2024 - Tradiční postní duchovní obnovu pořádá v sobotu 17. února Klub sv. Anežky – dobrovolné sdružení Charity Opava. Povede ji kaplan katedrály Božského spasitele v Ostravě P. Vladimír Ziffer pod názvem Symboly postní doby.

Duchovní obnova začně mší svatou v 8.30 hodin v kapli Božského Srdce Páně v Marianu a pokračovat bude v klášteře Kongregace Dcer Božské lásky na Rooseveltově ulici 47 v Opavě. Cena za osobu je 250 korun včetně oběda, zájemci se mohou hlásit na telefonních číslech 553 716 997, 721 570 543 nebo 723 292 695.

Děkujeme partnerům