Klienti Vlaštoviček mohou díky Nadaci Leontinka číst v Braillově písmu z tabulek

20.12.2021 - Braillovo písmo je zásadním pomocníkem v životě lidí se zrakovým postižením. Převést do tohoto hmatového písma dnes moderní technika umí také texty v počítači, nicméně programy, které to umožňují, jsou poměrně drahé. Jeden z nich si nyní mohli pořídit díky pomoci Nadace Leontinka také obyvatelé Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy.

Nadace Leontinka přispěla klientům Vlaštoviček částkou 20.900 korun na nákup speciálního editoru Duxbury pro formátování braillských tisků. Tento speciálně upravený software pro zrakově postižené osoby umožňuje převádět text v tabulkách popřípadě v různých seznamech do Braillova písma. „Díky tomuto programu se nevidomí klienti dostanou snáze k běžným informacím, se kterými se dříve nemohli seznámit buď vůbec, nebo jen s velkými obtížemi,“ vysvětluje vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Janků. Program vyniká jednoduchým ovládáním a českým hlasovým rozhraním, což si klienti velmi pochvalují. „Díky podpořenému projektu se podařilo nejen výrazně zkvalitnit službu sociální rehabilitace, ale také podpořit osoby s těžkým zrakovým postižením v přístupu k informacím,“ dodává Zuzana Janků.

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Jejím posláním je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje patří mezi časté příjemce této pomoci. „Za podporu bychom rádi Nadaci Leontince velmi poděkovali. Velice si této pomoci vážíme a těšíme se na další spolupráci,“ připojuje poděkování jménem všech klientů Vlaštoviček.

 

Děkujeme partnerům