Kapacita konference na téma "Závislost je také nemoc" je již naplněna

09.05.2023 - Konferenci s názvem „Závislost je také nemoc“" pořádá 23. května 2023 Charita Opava, respektive služba Fénix střediska krizové pomoci Naděje. Konference, určená pro odbornou veřejnost, se uskuteční v Kulturním domě Psychiatrické nemocnice v Opavě na Olomoucké ulici. V tuto chvíli je již ale zcela obsazena.

Závislosti mohou mít různou podobu a často přecházejí do stavu, který je pro člověka devastující po stránce tělesné i sociální. „Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s tématem závislostí skrze různé pohledy,“ vzkazují pořadatelé. Tomu byl také přizpůsoben výběr přednášejících, mezi nimiž budou převažovat odborníci na téma závislosti na alkoholu či drogách. S příspěvky vystoupí například Ladislav Fabián z organizace Renarkon, terapeut ostravské organizace Modrý kříž Matouš Bilík, Jan Bernard působící jako psycholog v opavské věznici, vedoucí Terapeutické komunity pro drogově závislé v Bílé Vodě Gabriela Mahrová a další. Podrobný program najdete v příloze.

Účast na konferenci, která začíná registrací v 8.30 hodin a skončí v odpoledních hodinách, je bezplatná. Konferenci je možno započíst do dalšího vzdělávání podle zákona o sociálních službách, k čemuž budou moci organizátoři přímo na místě vystavit přítomným potřebné potvrzení. V tuto chvíli je již ovšem kapacita zcela vyčerpána.

Pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení v podobě rautu, který připraví klienti sociálně terapeutické dílny Charity Opava Radost.

--------------------------------------------------

Služba Fénix již v předchozích letech pořádala několik odborných konferencí, například na témata „Krize jako výzva“, „Smrt na okraji společnosti“ či „Trauma – když duše a tělo nezapomíná“. Všechny se těšily velkému zájmu více než dvou stovek profesionálů a jejich kapacita byla zcela obsazena.

Soubory ke stažení

program.pdf program.pdf 446 kB

Děkujeme partnerům