Již po deváté budeme vzpomínat na zemřelé klienty Pokojného přístavu

07.11.2019 - Již po deváté se letos v listopadu sejdou na společném vzpomínkovém setkání pracovnice mobilního hospice Charity Opava Pokojný přístav a rodinní příslušníci zemřelých klientů. Pravidelné vzpomínkové setkání se mší svatou a následným posezením se letos musí konat z kapacitních důvodů na jiném místě, než v přechozích letech. Zatímco v minulosti Pokojný přístav doprovodil na poslední cestě přibližně 150 lidí za rok, letos v říjnu je jich už více než 160.

„Rodinní příslušníci našich klientů se s týmem Pokojného přístavu setkávali ve chvílích pro ně nejtěžších, a přece tak silných a naplněných,“ vysvětluje vedoucí střediska Libuše Smějová. Vztahy, které vznikají mezi personálem a lidmi pečujícími doma o své blízké, bývají podle jejích zkušeností často velmi osobní a přetrvávají i poté, co již služeb mobilního hospice není třeba. I proto je možnost potkat se na mši svaté za zemřelé klienty a následně pak v méně formálním prostředí vítanou příležitostí se opět setkat a povyprávět si. „Na obětavou a statečnou péči rodinných příslušníků, kteří se s naší pomocí rozhodli umožnit svým blízkým prožít poslední dny života doma, totiž vzpomínáme s vděčností a obdivem,“ dodává Smějová.

Letošní vzpomínkové setkání na zemřelé klienty mobilního hospice Charity Opava Pokojný přístav se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu a začne v 17 hodin mší svatou v kapli Božského srdce Páně v Marianu na Rooseveltově ulici v Opavě. Po mši, sloužené O. Klementem Rečlem, bude následovat posezení s malým občerstvením. Ačkoli se z původních prostor Denního stacionáře pro seniory přesune do Mariana, i tak zde mohou pracovnice Pokojného přístavu pozvat pouze příbuzné těch klientů, kteří jejich péči využívali od konce roku 2018. Pokojný přístav totiž za dvanáct let své služby doprovodil na poslední cestě v domácím prostředí téměř 1.400 lidí.

Děkujeme partnerům