k Fakulta veřejných politik ocenila Charitu Opava | Charita Opava

Fakulta veřejných politik ocenila Charitu Opava

22.12.2018 - Pamětní plaketu udělila Charitě Opava Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Plaketu dostala Charita Opava jako poděkování za dlouhodobou spolupráci.

Ocenění přebral v úterý 18. prosince na slavnostním setkání u příležitosti 10. výročí existence Fakulty veřejných politik ředitel Charity Opava Jan Hanuš. Ocenění partneři a zaměstnanci fakulty i univerzity si pamětní plakety převzali z rukou děkana Rudolfa Žáčka.

Spolupráce s Fakultou veřejných politik (v předchozích letech Ústavem pedagogických a psychologických věd a Ústavem veřejné správy a regionální politiky) se týká studijních oborů Sociální patologie a prevence, Veřejná správa a regionální politika a Veřejná správa a sociální politika, jejichž studenti v charitních střediscích absolvují praxi. V Charitě Opava jsme jich již přivítali více než sto.

Děkujeme partnerům