Evropský projekt pomůže zvýšit kvalitu sociálních služeb

08.01.2021 - Do evropského projektu s názvem „Metodickou podporou ke kvalitě v Charitě“ je od loňského 1. července zapojena Charita Opava. Cílem projektu, který potrvá až dokonce června 2022, je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a dalšími čtrnácti oblastními charitami.

„Prostřednictvím projektu chceme zlepšit a zefektivnit procesy probíhající v sociálních službách,“ popisuje manažerka Charity Opava Pavla Králová. Jednou z klíčových aktivit projektu je také podpora osob pečujících o své blízké. Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Podrobnější popis jednotlivých aktivit v Charitě Opava najdete v příloze.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Soubory ke stažení

Plakat.pdf Plakat.pdf 74 kB
PROJEKT Metodickou podporou ke kvalitě.pdf PROJEKT Metodickou podporou ke kvalitě.pdf 580 kB

Děkujeme partnerům