Dvě výročí kláštera ve Vlaštovičkách

24.09.2020 - V pondělí 28. září si v bývalém klášteře dominikánek ve Vlaštovičkách, dnes sídlu Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, budou připomínat nejen Den české státnosti, ale také dvě další výročí. Jejich souběh je příběhem těžce vykoupené naděje. Bude to totiž na den přesně sedmdesát let, co z Vlaštoviček komunisté v rámci tzv. „Akce Ř“ mající za cíl zlikvidovat ženské řeholní řády vyvezli všechny sestry jen s ranečkem nejnutnějších věcí do vyhnanství. Na ukradený klášter budovatelé krásného lepšího světa bez náboženských bludů vyvěsili heslo o radostných zítřcích, pod nímž se zdevastovaná a rozkradená budova za několik desetiletí jejich vlády změnila v ruinu. (REGION OPAVSKO, 22. září 2020)

Děkujeme partnerům