Do Klubu sv. Anežky zavítá badatel Jindřich Roháček

15.03.2023 - Zajímavé setkání čeká v úterý 21. března na členy Klub sv. Anežky - dobrovolného sdružení Charity Opava. S přednáškou na téma „Jantar, okno do života hmyzu“ zde vystoupí badatel a kurátor entomologických sbírek Slezského muzea v Opavě RNDr. Jindřich Roháček, CSc.

Přednáška, která je otevřena všem zájemcům a na kterou je vstup zdarma, začne v 16 hodin na Kylešovské ulici 4 v Opavě.

Děkujeme partnerům