Děkuji za vynikající péči

03.11.2021 - Chtěla bych touto cestou poděkovat za vynikající péčí, laskavost, lidský přístup a obrovskou psychickou podporu celému týmu sestřiček Charitní hospicové péče Pokojný přístav. A to EVĚ FOJTÍKOVÉ, JARCE ŠTENCLOVÉ, MARTINĚ GAJDUŠKOVÉ, JANĚ KUPKOVÉ, které pečovaly o mou maminku Charlotu Baránkovou. Smekám před vámi a děkuji. (Alena RICHTROVÁ, dcera. REGION OPAVSKO, 2. listopadu 2021)

 

Děkujeme partnerům