Děkuji za péči o tatínka

12.09.2022 - Chtěla bych srdečně poděkovat za celou svou rodinu všem sestřičkám, zdravotním bratrům a pečovatelkám z Charity Opava za jejich příkladnou a obětavou péči o mého tatínka pana Jana Valečka v nelehkých posledních dnech jeho života. Zároveň děkuji praktické lékařce MUDr. Marii Turoňové a celému kolektivu hematologického oddělení Slezské nemocnice v Opavě za lidský a laskavý přístup. Moc si vážím vaší práce. Děkuje Ludmila BÖHMOVÁ (REGION OPAVSKO, 13. září 2022)

 

Děkujeme partnerům