Děkujeme za tři sta kilogramů potravin a drogerie pro lidi s duševním onemocněním

11.11.2023 - Přes tři sta kilogramů potravin a drogerie věnovali v sobotu 11. listopadu návštěvníci opavského supermarketu TESCO na Těšínské ulici klientům Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné. Tradiční Sbírka potravin probíhající v celé republice se sloganem „Co kdyby málo udělalo velkou radost“ zde byla věnována právě klientům tohoto střediska Charity Opava.

Do sbírky se od rána až do 18 hodin zapojilo deset pracovníků a klientů Chráněného a podporovaného bydlení. „Klienti měli zájem nejen o třídění potravin, ale také o rozdávání informačních letáků nakupujícím,“ říká vedoucí chráněného bydlení Kateřina Víchová. Mezi tři sta kilogramy darovaných potravin a drogerie převažovaly především trvanlivé potraviny jako těstoviny, mouka či cukr. Lidé ale také přinášeli paštiky či mléko a další potraviny. Sbírku trvanlivých potravin a drogerie pro potřebné organizují krajské potravinové banky a Česká federace potravinových bank, mezi partnery této charitativní akce je také Charita Česká republika.

Velmi vděčnými příjemci pomoci jsou právě klienti Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné pobírající vinou své nemoci invalidní důchod. „Málokdo si umí představit, s jak málo penězi musí vyjít. Potravinová pomoc pro ně znamená skutečně velkou pomoc,“ vysvětluje Kateřina Víchová. „Chtěla bych proto velmi poděkovat všem dárcům, mezi nimiž převažovali starší lidé a také rodiny s malými dětmi. Ale velké díky patří také zaměstnancům TESCA, a to nejen za to, že jsme zde mohli sbírku uspořádat, ale také za ochotnou pomoc během jejího průběhu například s vážením vybrané pomoci a mnoha dalšími organizačními úkoly,“ dodává Kateřina Víchová. S dopravou letos chráněnému bydlení velmi pomohla firma Raben, kterou zajistila přímo potravinová banka. Díky sklopné plošině se náklad a převoz objemného nákladu velmi ulehčil.

Není bez zajímavosti, že na celorepublikové sbírce se Charita Opava podílí i jiným způsobem. Dobrovolníci ve více než tisíci čtyřech stech nákupních center jsou totiž pokaždé oblečeni do charakteristických zelených zástěr s výšivkou loga Sbírky potravin, které pocházejí z Chráněných dílen Charity Opava.

Děkujeme partnerům