Děkujeme Pokojnému přístavu za obětavou a příkladnou péčí

23.08.2022 - Srdečné poděkování Charitě Opava – POKOJNÝ PŘÍSTAV pod vedením p. Evy Mertové a kolektivu sestřiček za sice velmi krátkou, ale obětavou a příkladnou péči o mého otce a našeho dědečka pana Milana Žůrka v jeho těžkých posledních dnech života. Naši vděčnost si zaslouží také provozovna Seniorka na Olomoucké ulici za vstřícný a velmi ochotný přístup při vyřizování potřebných pomůcek pro mého otce a našeho dědečka. Zároveň děkuji praktickému lékaři MUDr. Vítu Kašpárkoví za jeho dlouholetou obětavou zdravotní péči. Děkuje Marie JEDLIČKOVÁ (REGION OPAVSKO, 23. srpna 2022)

 

Děkujeme partnerům