Charita oslavila tři dekády. Důstojně i dojemně a s díky za Boží pomoc

23.11.2019 - Bylo to slavnostní, krásné, dojemné i nadějeplné. V pátek 22. a sobotu 23. listopadu Charita Opava důstojně oslavila třicet let svého trvání. Zakladatelky Charity Opava a její první zaměstnanci se po oba dva dny mohli setkávat s těmi, kdo v jejich díle dnes pokračují. Spolu s nimi u toho byli také kněží, spojení s Charitou Opava, zástupci řady spolupracujících institucí, sponzoři i dobrovolníci. Zkrátka slavila celá charitní rodina, protože k tomu byl velký důvod. Nejprve to bylo na představení Noc na Karlštejně ve Slezském divadle v Opavě, druhý den pak v opavském Marianum při mši svaté, na kterou navazovalo přátelské posezení pamětníků.

Bývali zaměstnanci a pamětníci se sjeli z celé republiky a měli být na co pyšní. Každý z nich totiž svým dílem přispěl k tomu, že své třicátiny může Charita Opava oslavit jako významná organizace, zaměstnávající více než 260 lidí a poskytující velké množství sociálních a zdravotních služeb, které ročně využije kolem čtyř a půl tisíce lidí.

„Kdybychom chtěli dnešní výročí slavit se všemi, kteří Charitou Opava za ta tři desetiletí prošli, potřebovali bychom na to velký stadion. Tolik dobré práce, pomoci potřebným a vzájemné lidské sounáležitosti vyrostlo z jednoho semínka, zasetého v roce 1989 z potřeby naplňovat svou víru také skutky,“ řekl mimo jiné při slavnostním zahájení oslav ve zcela zaplněném Slezském divadle ředitel Charity Opava Jan Hanuš. Vzápětí přivítal vzácné hosty otce biskupa Martina Davida, ředitele Charity České republiky Lukáše Curyla, senátora Herberta Paveru, primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila, ředitelku opavského Úřadu práce Petru Ballovou, přítomné sponzory a také ředitele spřátelených Charit ostravsko-opavské diecéze. Speciální pozdrav Jana Hanuše ovšem patřil první ředitelce Charity Opava Anně Ekslerové, které za velkého potlesku přítomných předal jeho zástupce Tomáš Schaffartzik kytici.

S Božím požehnáním se opavská Charita rozrostla v mohutný strom a my už dnes víme, co před třiceti lety těm, kteří budovali její základy, nejspíše nepřišlo na mysl. Totiž že Opava by byla jiná, kdyby zde nevznikla Charita Opava. Víme ale také, že Charita Opava je dílo Boží a také společné dílo nás všech a její třicáté narozeniny jsou naším společným svátkem. Dovolte tedy, abych k tomuto výročí poblahopřál nejen Vám všem, kteří jste zde v divadle, ale všem, kdo se na její práci podíleli a podílejí, všem těm, kteří, každý svým kouskem, přispěli nebo stále přispívají k tomu, že Opava je dobrým místem k životu, a kteří sami nacházejí ve službě druhým smysl,“ dodal Jan Hanuš.

Své zdravice pak přednesli otec biskup Martin David, který se s opavskou Charitou zná z doby svých kněžských začátků v Opavě, i ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Mší svatou v opavském Marianum začal v sobotu ráno druhý den oslav, na který dorazili především pamětníci a bývalí zaměstnanci Charity Opava. Sloužilo ji hned šest kněží – otec Petr Smolek, otec Pavel Kuchař, otec Pavel Cieslar, otec Jan Larisch, otec Krzysztof Skibiński a otec Peter Kerak. „Dnes spolu oslavujeme, že Bůh s námi a v nás jedná. Slavíme s radostí a ve svobodě. S radostí, že Bůh jedná i skrze nás a že naším prostřednictvím vytváří budoucnost. Ve svobodě, protože mu ukazujeme všechno své snažení a nabízíme je jemu. Bože, dělej si, co chceš a jak chceš. Kde se děje tvé dílo, tam směřuje vždy k budoucnosti,“ řekl ve svém krásném kázání otec Petr Smolek přibližně sto dvaceti přítomným.

Na přátelském posezení u kávy a mnoha dobrot, kterou zahájil Jan Hanuš prezentací o historii Charity Opava, se už pak vzpomínalo a tleskalo všem přítomným i nepřítomným lidem, kteří stáli u zrodu velkého charitního díla, a kteří na něm mají dodnes účast. Srdečnou atmosféru setkání lidí, kteří často Charitě Opava zasvětili velkou část svého života, asi nejlépe přiblíží fotografie pod tímto článkem. Charita Opava totiž není pouze výjimečná organizace, protože to by na tak srdečná a osobní setkání, která se zde uskutečnila, určitě nestačilo. Charita Opava je společenstvím lidí, kteří se, jak řekl otec Petr Smolek v sobotním kázání, radují, že jejich prostřednictvím Bůh mění tento svět k té podobě, jakou zamýšlel.

Děkujeme partnerům